C.U.I. oplossing

C.U.I. oplossing

CMP Fibalite is een specialist op het gebied van corrosie onder isolatie

C.U.I. oplossing

In de loop der jaren heeft CMP Fibalite steeds vaker de vraag gekregen of er oplossingen zijn voor het onderhoudsprobleem Corrosie onder Isolatie (C.U.I.).

CMP Fibalite heeft vanuit haar standaard productgamma een passend antwoord en adviseert om voor de bescherming van de buisleiding of een ander te isoleren oppervlak altijd eerst de coating Alucemp te gebruiken. Om corrosie onder isolatie te voorkomen moeten naast de buisbescherming nog andere maatregelen genomen worden.

CMP Fibalite kijkt graag met u naar uw C.U.I. problematiek om vervolgens met een passend advies te komen.