CMP Fibalite BV is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u via de website www.cmp-fibalite.com aan CMP Fibalite verstrekt via het contactformulier op de website.

CMP Fibalite garandeert zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacyregelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Met de verstrekte gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van het contactformulier.