Tài liệu tham khảo

Một số hình ảnh về các thử nghiệm CMP Fibalite đã thực hiện.

Thử nghiệm TNO

Thử nghiệm TNO

Thử nghiệm hệ thống phục hồi chức năng đường ống CMP Fibalite

Thử nghiệm SGS


Thử nghiệm COT

Thử nghiệm tại Petrovietnam

Thử nghiệm tại Petrovietnam

Tin tức

Tin tức