© Copyright CMP Fibalite BV 2014. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, video, etc.) die u op deze site (cmp-fibalite.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij de eigenaar van de website CMP Fibalite BV.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door CMP Fibalite BV of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright CMP Fibalite BV”.

Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd.