Cempfix

Cempfix

MS polymer phù hợp với nhiệt độ lên đến 90 độ C

Cempfix

Cempfix là MS polymer phù hợp với việc gắn kết trên bề mặt ở nhiệt độ cao (90°C).

Chủ yếu dùng trong công nghiệp hóa chất, dầu khí, hóa dầu.

Cũng được dùng làm vật kết dính giữa nhiều thành phần như Fibalite và Fibalite Wearpads.