Cemputane

Cemputane

Lớp bọc bảo vệ hai thành phần polyurethane.

Cemputane

Một lớp bảo vệ linh hoạt chống tiạ UV, và là lớp ngoài cùng rất tốt của một hệ thống bảo vệ.