Cempfloor

Cempfloor

Vật liệu Epoxy 2 thành phần bảo vệ sàn

Cempfloor

Phù hợp với độ tải cơ họć cao trên nền xi măng.

Cempfloor rất dễ ứng dụng với bình xịt hoặc con lăn.