Przewierty kierunkowe

Rurociągi przechodzące przez glebę są profesją, ale w przemyśle są codziennością. Przeciąganie rur prowadzi do mechanicznych problemów takich jak zdzieranie, zwijanie się lub strzępienia okładziny rury. Jeśli to zachodzi, oznacza to, że została źle dobrana okładzina do danej aplikacji. CMP Fibalite zaleca stosowanie jednej warstwy Fibalite na istniejącej okładzinie jako wzmocnienie zabezpieczenia.

Charakterystyka Przewierty kierunkowe