Khoan định hướng

Đường ống đi qua đất là một sự chuyên nghiệp, nhưng là công việc hằng ngày trong ngành công nghiệp. Với những ống có những vấn đề ăn mòn như bóc mòn, cong hoặc vỡ lớp lát mặt. Nếu những điều này xảy ra thì có một lớp bảo vệ sai hoặc sai lớp lát mặt đã chọn để lắp đặt. CMP Fibalite khuyên nên sử dụng 1 lớp của Fibalite trên lớp lát mặt có sẵn như là một lớp bảo vệ chắc chắn.

Đặc trưng Khoan định hướng