Fibalite Wearpad

Bảo vệ cơ học giữa đường ống và trụ đỡ

Miếng đệm Fibalite Wearpad là tiền dạng của polyester có hình vảy được sử dụng để bảo vệ đường ống tại khu vực trụ đợ̃. Vật liệu này có thể được sử dụng trong giá ống và dưới các đường ống đặt trên trụ đỡ trong ngành công nghiệp dầu khí, lọc dầu, hóa chất và hóa dầú, hệ thống bể chứa hay ngoài khơi. Miếng đệm Fibalite Wearpads được cung cấp với mọi đường kính mong muốn với độ rộng vòng cung vào khoảng 150 độ. Độ dày dao động từ 3 tới 9mm. Độ dài của miếng đệm này là 28cm. Có thể dài hơn tùy vào yêu cầu. Cao su dẻo Cempfix được sử dụng làm vật liệu kết dính giữa miếng đệm Fibalite Wearpad và ống thép.