Hệ thống phục hồi đường ống

Nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, đảm bảo rằng CMP Fibalite trong hầu hết các trường hợp đều có giải pháp cấu trúc cho vấn đề ăn mòn. Hệ thống phục hồi đường ống là sự kết hợp của nhiều sản phẩm của CMP, dễ dàng ứng dụng và là giải pháp mạnh và bền lâu cho vấn đề ăn mòn kim loại đường ống.

Đặc trưng Hệ thống phục hồi đường ống

  • xxx