Cempgrade

Keo dẻo 2 thành phần

Keo dẻo 2 thành phần có thể được bôi như một lớp chống chịu trong các máy bơm gia đình̀ và ống cong. Hơn thế, Cempgrade có thể được dùng như hệ thống xây dựng cho ống thông và các vấn đề về ăn mòn khác (mất kim loại). Sau sửa chữa, Cempgrade là một lớp chống chịu hóa học cứng có thể được sản xuất cơ học.