Cempflex

Chất cao su dẻo cho nhiệt độ lên tới 300 độ C
Một loại cao su để gắn kết ở nhiệt độ cao (300ºC) và là nhân tố sửa chữa cho các băng chuyền, vòng cao su, vòi nước. Bám dính tốt với kính, polyester, thép. Lí tưởng để gắn kết vật liệu bảo ôn ở nhiệt độ cao.