Thử nghiệm TNO

TNO (Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học Hà Lan) là tổ chức phi lợi nhuận tại Hà Lan tập trung vào khoa học ứng dụng. TNO được biết đến là một tổ chức cho các công ty, các cơ quan công quyền và các tổ chức công cộng.  Có khoảng 5,400 nhân viên làm việc để phát triển và áp dụng kiến thức.Tổ chức cũng tiến hành nghiên cứu theo hợp đồng, cung cấṕ dịch vụ tư vấn và cấp bằng sáng chế và chuyên gia về phần mềm. TNO kiểm tra và cấp chứng chỉ cho sản phẩm và dịch vụ, cung cấp đánh giá độc lập về chất lượng. Trên hết, TNO xây dựng những công ty mới về cải tiến cho thị trường. Năm 2013 CMP và TNO hợp tác trong một thử nghiệm hệ thống phục hồi chức năng đường ống. Đây là một thành công lớn.