Đường ống tiền cách nhiệt

Tiền cách nhiệt là tương lai của việc lắp đặt cách đường ống cách nhiệt giá rẻ. Các công trình mới trên thị trường ngày càng quan tâm đến ngân sách dự án, CMP Fibalite đã tiết kiệm chi phí tối đa cho nhiều dự án. CMP Fibalite tư vấn sử dụng vật liệu polyeste khắc phục bằng tia UV, được gọi là Fibalite. Để làm ống tiền cách nhiệt CMP Fibalite có thể tư vấn sử dụng tấm khắc phục bằng tia UV (UV Curing Sheet), ngoài ra CMP Fibalite cũng có thể làm lớp cách nhiệt cho bạn. Chúng tôi có thể làm thủ công hoặc làm bằng máy.

Đặc trưng Đường ống tiền cách nhiệt