Giải pháp C.U.I

Trong nhiều năm, CMP Fibalite được đặt ra nhiều câu hỏi là có giải pháp nào cho việc chống ăn mòn dưới lớp bọc cách nhiệt (CUI). CMP Fibalite có một câu trả lời phù hợp từ quy chuẩn của dòng sản phẩm và luôn khuyên bọc một lớp Alucemp trên bề mặt cách nhiệt để bảo vệ đường ống. Để chống ăn mòn dưới lớp bọc cách nhiệt cần có nhiều biện pháp khác ngoài ống bảo vệ. CMP Fibalite muốn được giúp đỡ và xem xét vấn đề ăn mòn dưới lớp bọc (C.U.I) của bạn.

Đặc trưng Giải pháp C.U.I