Giải pháp kết cấu

CMP Fibalite cung cấp đa dạng các giải pháp công nghệ cho nhiều vấn đề bảo dưỡng. Các công nghệ này, bao gồm các lớp phủ và sản phẩm chuyên cho bảo dưỡng, thích hợp cả cho mục đích sửa chữa và phục hồi tài sản hiện hữu, sử dụng trong bảo dưỡng ngăn ngừa và trong các dự án xây mới. Công nghệ CMP Fibalite sử dụng lý tưởng cho việc ngăn ngừa ăn mòn. Góp phần giảm số lần kiểm tra và tần suất bảo dưỡng, từ đó tiết kiệm chi phí đến mức tối đa.

Trong trang này quý vị sẽ thấy được các vấn đề bảo dưỡng phổ biến nhất và các giải pháp đối ứng đặc biệt của CMP Fibalite.