ระบบ

CMP Fibalite นำเสนอด้วยโซลูชั่นเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับปัญหาการบำรุงรักษาที่หลากหลาย

เทคโนโลยีเหล่านี้ประกอบด้วยการเคลือบและการบำรุงรักษาสามารถใช้ได้กับการซ่อมแซมและปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและในโครงการก่อสร้างใหม่ โดยหลักการแล้วเทคโนโลยี CMP Fibalite นั้นถูกนำไปใช้ในเชิงป้องกัน สิ่งนี้จะช่วยลดจำนวนการตรวจสอบและความถี่ในการบำรุงรักษาทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

On this page you will find the most common maintenance problems and specific CMP Fibalite solutions.