Produkty na utratę metalu

Do ubytku metalu dochodzi wszędzie, gdzie powierzchnia jest nieznacznie skorodowana. Niemożliwym jest aby łatwo sprawdzić cały rurociąg. Ważnym jest, aby niedopuścić do ubytku metalu poprzez właściwą konserwację. Temat utratu metalu jest dużym problemem w globalnym przemyśle olejowym, gazowym i ciepłowniczym. CMP Fibalite ma odpowiedź na problemy ubytku metalu; unikalna kompozycja ze standardowego zakresu produkcji tworzy rozwiązanie tego problemu. Głównym składnikiem tego rozwiązania jest Cempgrade.

Charakterystyka Produkty na utratę metalu