Ứng dụng

CMP Fibalite là công ty hàng đầu trên thế giới nổi tiếng về lĩnh vực bảo dưỡng. Các sản phẩm chất lượng và công nghệ chủ yếu sử dụng cho nền công nghiệp dầu khí. Dưới đây là các lĩnh vực và thị trường mà CMP Fibalite hoạt động.